Het doel van de tiendaagse is om de
aandacht voor de Bijbel, gewekt door de verschijning van De Nieuwe
Bijbelvertaling in oktober 2004, vast te houden, te stimuleren en
uit te breiden. Het stimuleren van het bijbelgebruik zal een extra
accent krijgen. Er zal divers materiaal worden ontwikkeld om mensen
te motiveren met de Bijbel aan de slag te gaan. Diverse uitgevers
zullen hun nieuwe bijbeluitgaven presenteren. Daarbij zal worden
samengewerkt met diverse maatschappelijke- en kerkelijke
organisaties en de media.

In Vlaanderen wordt een Bijbel3daagse
gehouden. Op de site van het Vlaams Bijbelgenootschap wordt
hierover actuele informatie gegeven.

Het thema van de Bijbel10daagse 2006
luidt: Feesten in de Bijbel. Hierbij wordt aangesloten bij het
thema van de jaarlijkse Open Monumentendag die in het weekend van 9
en 10 september wordt gehouden. Speciaal voor deze dag werd de
uitgave De kerk viert feest! ontwikkeld. Op vrijdagmiddag 27
oktober vindt de feestelijke aftrap plaats in de Westerkerk in
Amsterdam

bron:NBG