Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid steunt een project van de Stichting voor
Vluchteling-studenten (UAF) om hoger opgeleide vluchtelingen meer
kansen op werk te geven. Het project richt zich onder meer op korte
taal- en opleidingstrajecten. Ook wil het UAF met gemeenten, CWI en
onderwijsinstellingen een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor het
aan werk helpen van vluchtelingenstudenten. De subsidie bedraagt
164.150 euro.

Vluchtelingen met een hoge opleiding komen
nu vaak niet snel aan werk dat past bij hun opleiding en
werkervaring terwijl er een tekort is aan hoog opgeleide mensen. De
Nederlandse arbeidsmarkt is nog niet goed ingesteld op
vluchtelingen die in hun oorspronkelijke land hoog opgeleid zijn.
De lange duur van de asielprocedures – waarin niet gewerkt
mag worden – zorgt er ook voor dat deze mensen vaak achter
raken in kennis en vaardigheden. Volgens het UAF kan een versneld
opleidingstraject, het liefst gecombineerd met een stage, deze
groep goed helpen om die achterstanden te voorkomen en hun kansen
op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid verleent voor het eerst subsidie specifiek gericht
op taal- en maatwerkprojecten voor hoger opgeleide vluchtelingen.
In 2005 gaf voormalig staatssecretaris Van Hoof 100.000 euro voor
een voorlichtingscampagne om aandacht te vragen voor hoog opgeleide
vluchtelingen.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular