In Hamburg wordt de komende jaren de XFEL gebouwd: een
vrije-elektronenlaser die hoog-energetische rà¶ntgenstraling genereert
met ongekende intensiteit en tijdsresolutie (100 femtoseconde). Een
dergelijke bron biedt unieke mogelijkheden voor experimenten op
fysisch, chemisch en biochemisch gebied.

Een bijeenkomst op 31 januari en 1 februari 2005 in conferentieoord
Woudschoten te Zeist heeft tot doel Nederlandse onderzoekers te
informeren over de mogelijkheden van deze toekomstige
gebruikersfaciliteit, de diverse potentiële gebruikersgroepen met
elkaar in contact te brengen en het wetenschappelijk draagvlak voor
Nederlandse deelname te peilen.

Het programma start op maandag 31 januari và³à³r de lunch en loopt tot
rond de lunch op dinsdag 1 februari. Op het programma staan in elk
geval voordrachten van vier internationale sprekers.

Daarnaast is er tijd ingeruimd voor enkele korte presentaties van
Nederlandse onderzoekers over mogelijke pump-probe experimenten, over
de mogelijke bijdrage van Nederland aan ontwerp en constructie van
versneller en meetstations en eventueel enkele bijdragen van de
deelnemers.

De bijeenkomst wordt gezamenlijk georganiseerd door de NWO-gebieden
Natuurkunde, Chemische Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen.
MEDIA ZIJN, NA AANMELDING, VAN HARTE WELKOM.

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular