Bij verschillende verkeerscontroles in de
regio werden donderdagmiddag en –avond 28 december bijna 100
bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen.
Eenderde van de op de bon geslingerde verkeersdeelnemers betrof
fietsers die de verlichting niet in orde hadden.

Bosrandweg (Amstelveen)

Bij een verkeerscontrole op de Bosrandweg
in Amstelveen werden donderdag 28 mensen op de bon geslingerd. Het
merendeel van de circa 80 gecontroleerde automobilisten kon niet de
juiste papieren overleggen. Daarnaast werden mensen bekeurd voor
het rijden zonder autogordel, rijden zonder verzekering of in
verband met technische gebreken aan de auto.

Seineweg(Amsterdam)

Bij verkeerscontroles donderdag op de
Seineweg werden 15 mensen bekeurd. Zes bestuurders overtraden de
geldende maximumsnelheid. De overige bestuurders kregen een
proces-verbaal voor andere overtredingen.

Mercatorplein / Admiraal de Ruyterweg /
Surinamestraat (Amsterdam)

Bij verkeerscontroles door het wijkteam
Surinameplein werden op verschillende locaties verkeerscontroles
gehouden. Daarbij werden 190 fietsers gecontroleerd op het voeren
van de juiste verlichting. Van de gecontroleerde tweewielers bleken
er 34 niet in orde. Daarnaast werden 19 verkeersdeelnemers bekeurd
voor andere verkeersovertredingen.

bron:Politie Amsterdam-Amstelland