Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt de komende 25 jaar 1184 miljoen euro beschikbaar voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in de Amsterdamse en Rotterdamse metrosystemen. Gemeenten en regio's dragen de ontbrekende 15 procent van de totale kosten bij. Minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs en Mieke Blankers-Kasbergen van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) hebben vandaag een convenant getekend over de Amsterdamse metro. Binnenkort tekent minister Peijs een soortgelijke overeenkomst met vertegenwoordigers van gemeente en stadsregio Rotterdam. 

Verkeer en Waterstaat trekt 614 miljoen euro uit voor de Oostlijn, Ringlijn en Amstelveenlijn in Amsterdam. Het ROA en de gemeente Amsterdam brengen 108 miljoen euro op. Naar de Rotterdamse Erasmuslijn en Calandlijn gaat vanuit het Rijk een bedrag van 570 miljoen euro. De stadsregio en gemeente Rotterdam leggen daar 100 miljoen euro bij.  
 
De rijksbijdrage valt binnen de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU), die op 1 januari 2005 in werking is getreden. Deze regeling is een uitwerking van het kabinetsbeleid om de verantwoordelijkheid voor verkeer en vervoer te decentraliseren. De regio's mogen de fondsen uit de BDU naar eigen inzicht besteden aan verkeer- en vervoersbeleid. Met het geld voor onderhoud en vervanging van metrosystemen kunnen gemeentes en regio's dan ook naar eigen inzicht prioriteiten stellen en projecten in de tijd plannen. Dat scheelt veel overleg -en dus bureaucratie -met de rijksoverheid. 
 
De afspraken betreffen alleen metrosystemen van và³à³r 1 januari 1998. Het geld is bedoeld voor verbetering en vernieuwing van rails en leidingen, seinen en telecom, stations en andere gebouwen, en de veiligheid in tunnels. 
 
bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular