Op 1 januari 2007 telde Nederland 1 395
honderdplussers. De oudste inwoner van Nederland was op 1 januari
2007 een vrouw van 110 jaar. De afgelopen decennia is het aantal
honderdplussers fors toegenomen. In 1950 waren het er nog geen 40,
in 1965 al meer dan 100. In 1997 telde Nederland voor het eerst
meer dan 1 000 honderdplussers. Dit blijkt uit periodieke tellingen
van het CBS.

Vrouwen zijn tegenwoordig sterk
oververtegenwoordigd onder de honderdplussers. Per 1 januari 2007
zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als
mannen. Begin jaren tachtig was het aantal vrouwen van honderd jaar
en ouder nog ongeveer tweemaal zo hoog als het aantal mannen.

bron: CBS