Het aantal mensen boven de 20 jaar met reumatische klachten is verontrustend. Eén op de vijf. Met name het aantal artrosepatiënten is veel hoger dan gedacht; één op de zeven. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een uitgebreide peiling van TNO in samenwerking met het Reumafonds.

In het onderzoek is gekeken naar hoe vaak en welke vormen van reuma voorkomen in Nederland en wat de gevolgen zijn van de klachten. Bijna 7000 mensen hebben een vragenlijst ingevuld, een dergelijke peiling onder de Nederlandse bevolking is sinds de jaren tachtig niet meer gedaan.

2,3 Miljoen mensen
Tot nu toe is aangenomen dat er ruim 1,5 miljoen mensen één of meerdere vormen van reuma, inclusief artrose hebben. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het maar
liefst 2,3 miljoen mensen zijn boven de 20 jaar. Daarvan hebben 1,8 miljoen mensen last van artrose of slijtage. Deze ogenschijnlijk forse toename is deels te verklaren door een ouder wordende bevolking, maar ook door de uitgebreidheid van de peiling. Met name artrose is veel beter in kaart gebracht.

Gezondheidszorg
Mensen met reumatische klachten hebben de afgelopen twaalf maanden een groot beroep gedaan op de gezondheidszorg. Van de 2,3 miljoen mensen met klachten hebben 1,6 miljoen mensen een arts bezocht. Een derde daarvan is onder behandeling van een reumatoloog en/of orthopeed.

Het Reumafonds vindt de nieuwe cijfers verontrustend. Ingrid Lether, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek van het Reumafonds: Als we hier niets aan doen, door goed onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen die daadwerkelijk ingrijpen, dan zitten straks veel mensen met een opgebouwd pensioen gekluisterd achter de geraniums met bijvoorbeeld een rollator. Want de kans dat je een vorm van reuma krijgt, is groot. Zonder zicht op behandeling of genezing wordt reuma een epidemie en met zoveel patiënten kan de zorg dat straks niet aan.

bron:Reumafonds