Vandaag heeft het ministerie van Financiën E 2.861.839 gestort op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties. Dit zijn de belasting- en premieopbrengsten van de gedoneerde verlofuren van werknemers en de BTW-opbrengsten uit speciale acties zoals de verkoop van cd's voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië.

Hiermee is het volledige bedrag aan schenkingen via verlofuren en speciale acties ten goede gekomen aan de nationale actie, zoals minister Zalm van Financiën tijdens de uitzending van de gezamenlijke omroepen 'Nationale actie voor Azië' op 6 januari van dit jaar bekend maakte. De totale opbrengst van
E 2.861.839 bestaat uit E 2.489.123 loonbelasting en premie en E 372.716 omzetbelasting.

bron:MinFin