In 2005 telde Nederland ruim duizend
instellingen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden, zoals
zelfstandige arbodiensten, arbo-adviesbureaus en
re-integratiebedrijven. De instellingen hadden 17,7 duizend mensen
in dienst. Ze begeleiden werkgevers en werknemers bij het
voorkómen en bestrijden van beroepsziekten. Ook helpen ze
werknemers om weer terug te keren in een arbeidsomgeving.Dit blijkt
uit tellingen van het CBS.

In 2005 hebben zij 23 duizend onderzoeken
gedaan naar mogelijke risico's voor veiligheid, gezondheid en
welzijn in het werk. Verder zijn er 177 duizend
arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en 30 duizend
aanstellingskeuringen uitgevoerd. Bedrijfsartsen en werknemers
hebben bijna 3 miljoen contacten gehad over verzuim. Daarnaast
hebben arbodeskundigen nog eens 313 duizend contacten met
werknemers gehad over arbeidsomstandigheden.

bron:CBS