Onderwijs- en cultuurinstellingen hebben in 2007 29 procent minder regeldruk. In 2010 zijn de instellingen mogelijk zelfs 39 procent minder tijd kwijt aan het voldoen aan administratieve verplichtingen voor OCW. Dat staat gelijk aan ongeveer 1850 fulltime leraren, wetenschappers of kunstenaars op jaarbasis.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de brief ´Reductie administratieve lasten'.

Van de totale regeldruk waarmee een instelling te maken krijgt, komt 45 procent van OCW. De rest komt van andere overheden (andere departementen en gemeenten).

Voorbeelden van minder regeldruk zijn dat instellingen efficiënter subsidie kunnen aanvragen, mbo-instellingen niet meer jaarlijks een onderwijs- en examenregeling hoeven op te stellen of instellingen nog maar à©à©n keer per jaar gegevens hoeven te leveren die OCW dan voor verschillende doeleinden gebruikt.

Per 1 augustus 2005 houdt het ´Gele Katern' op te bestaan. Het ´Gele Katern' was de officiële publicatie van het departement met de nieuwe en gewijzigde regels voor de scholen. Alle informatie uit het ´Gele katern' is op de website van de Centrale Financiën Instellingen (CFI) te vinden. Er kan eenvoudig worden gezocht in dit bestand en de school kan zich abonneren op een emailservice op maat. Ook staan de nieuwe en gewijzigde regels in de Staatscourant.

Het aantal circulaires (Gele Katern) was in 2002 nog 241; in 2003 waren het er 220 en in 2004 waren het er 171.

Bron:OCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular