Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
8,7 miljoen euro subsidie gegeven aan 46 gemeentelijke projecten om de
Wet werk en bijstand op een vernieuwende manier uit te voeren. Omdat
gemeenten meer aanvragen deden voor geschikte projecten dan verwacht,
heeft Van Hoof het beschikbare budget dit jaar bijna verdrievoudigd
(van 3 miljoen euro naar 8,7 miljoen euro). 

 
Met de nieuwe Wet werk en bijstand hebben gemeenten veel vrijheid
gekregen om hun eigen beleid vorm te geven. Met de extra subsidie wil
Van Hoof gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling en vernieuwing van
hun beleid. In 2005 kunnen gemeenten voor nog eens 3 miljoen euro
subsidie aanvragen.  
 
De gemeentelijke projecten hebben betrekking op heel verschillende
onderwerpen. Zo zijn aanvragen gedaan om gezinnen waar problematische
schulden dreigen te ontstaan in een vroeg stadium op te sporen en te
begeleiden. Ook willen gemeenten op nieuwe manieren samenwerken met
werkgevers en het Centrum voor Werk en Inkomen om zo
bijstandsgerechtigden sneller aan het werk te helpen.  
 
De voortgang en resultaten van de projecten worden op het
'gemeenteloket' van website van het ministerie (www.szw.nl) in 2005
bijgehouden, zodat ook andere gemeenten kunnen profiteren van de
ervaring van de projectaanvragers.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid