In 2007 is er bijna 93 miljoen euro
beschikbaar voor de ontwikkeling van zes economische regio's in
Nederland. Minister Van der Hoeven investeert ruim 46 miljoen euro;
de andere helft moet van regionale overheden komen. Dat blijkt uit
de Subsidieregeling Pieken in de Delta 2007.

In 2006 was er in totaal ruim 46 miljoen
euro beschikbaar voor de gebiedsgerichte programma's Pieken in de
Delta.In deze programma's worden projecten gefinancierd die de
kansen en de mogelijkheden van de zes economische regio's
versterken.

De ontwikkeling van de regio's draagt bij
aan de ambitie van het kabinet om van Nederland een concurrerende
en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief
Europa.

De zes gebiedsgerichte programma's Pieken
in Delta zijn:

Noord-Nederland (schakel tussen de
Randstad en Noordoost-Europa)

Oost-Nederland (kennisconcentraties
benutten)

Noordvleugel Randstad (verdere uitbouw
internationale dienstverlening)

Zuidvleugel Randstad (werken aan een nieuw
economisch elan)

Zuidwest-Nederland (profiteren van een
strategische ligging tussen twee wereldhavens)

Zuidoost-Nederland (naar een
technologische topregio)

Bron:EZ