(Persbericht) Uit een poll van VacatureBase.nl is gebleken dat bijna een kwart(24 procent) van de werkzoekenden al blij is als ze ergens aan de slag mogen. Deze mensen zijn niet kritisch ten opzichte van bijvoorbeeld de werkzaamheden of het bedrijf en nemen elke kans aan om aan de slag te gaan.

Veruit de belangrijkste reden om voor een vacature te kiezen zijn de werkzaamheden. 46 procent van de bezoekers gaf aan de werkzaamheden de belangrijkste reden te vinden voor het kiezen van een vacature. Als de werkzaamheden helemaal aansluiten bij de wensen van de werknemer zijn ze dus bereid om hiervoor dagelijks iets langer onderweg te zijn. Reistijd is met slechts 5 procent geen reden om een baan te kiezen.

Opvallend is dat zaken als het salaris en het bedrijf waar de vacature uitstaat laag scoren. Respectievelijk 13 en 9 procent kozen voor deze antwoorden als de belangrijkste reden tijdens het beslissingsproces om wel of niet op een vacatureaanbod in te gaan. 3 procent gaf aan dat hun antwoord hier niet tussen stond.