In 2006 hebben Nederlandse werknemers 944
miljoen euro gespaard via de levensloopregeling. Dit blijkt uit
cijfers van het CBS en het Verbond van Verzekeraars. De
levensloopregeling ging op 1 januari 2006 van start. Via deze
regeling kunnen werknemers jaarlijks maximaal 12 procent van hun
brutosalaris sparen om onbetaald verlof te financieren. In 2006
zijn 220 duizend rekeningen geopend of verzekeringen afgesloten
voor de levensloopregeling. Dat komt neer op een gespaard bedrag
van gemiddeld 4 300 euro per rekening of verzekering.

De levensloopregeling gaat ten koste van
de spaarloonregeling. Werknemers mogen namelijk niet aan beide
regelingen tegelijk deelnemen. In 2006 bedroeg het totale tegoed op
spaarloonrekeningen 2,7 miljard euro. Hiervan is 1,1 miljard euro
in 2006 ingelegd. Dat is 20 procent minder dan het jaar daarvoor.
Het bedrag dat werknemers per jaar via de spaarloonregeling kunnen
sparen, is echter veel lager dan via de levensloopregeling. Zo was
in 2006 het maximaal in te leggen bedrag voor spaarloon 613 euro.
Dit betekent dat er dat jaar op minimaal 1,8 miljoen rekeningen
geld is ingelegd voor de spaarloonregeling.

bron:CBS