Bijna de helft van de Nederlanders slaapt
slecht door financiële problemen. Dit heeft staatssecretaris
Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag gezegd bij
de start van de voorlichtingscampagne ‘Blijf Positief’.
De campagne wijst de komende drie jaar op de risico’s van
onverantwoord leengedrag.

Uit een representatieve steekproef onder
duizend mensen blijkt dat 48 procent van de Nederlanders slecht
slaapt doordat zij schulden hebben. Verder schaft 45 procent wel
eens iets aan zonder daar goed bij na te denken. Onlangs bleek uit
onderzoek dat ongeveer honderd- tot honderdzestigduizend mensen
achterlopen met het betalen van de hypotheek, het gas, water en
licht. De voorlichtingscampagne ‘Blijf Positief’ gaat
mensen wijzen op de risico’s van het aangaan van
onverantwoorde leningen.

‘Blijf Positief’ richt zich op
een breed publiek. Niet alleen mensen met een laag inkomen, maar
ook bijvoorbeeld jongeren of tweeverdieners kunnen in
financiële problemen komen. Vaak komt dit doordat zij hun
inkomsten en uitgaven onvoldoende op elkaar afstemmen of door een
onverwachte gebeurtenis zoals echtscheiding of werkloosheid. Ook te
veel kopen, lenen en niet sparen kunnen leiden tot financiële
problemen. ‘Blijf Positief’ verwijst niet alleen naar
een positief banksaldo, maar is ook bedoeld als hart onder de riem
voor mensen met probleemschulden. Er is namelijk altijd hulp te
krijgen en de campagne wijst daarvoor de weg.

Spil in de campagne is de website
www.blijfpositief.nl. Die geeft onder meer tips om financieel
‘in vorm’ te komen en te blijven. Met de
‘Financieel Fit Test’ op de website kunnen mensen
zichzelf trainen in het beheersbaar maken en houden van hun
uitgaven. De financiële coach Bud gaat daarbij helpen. Ook
zijn er links naar andere websites voor meer informatie en
persoonlijke hulp.

In de komende maanden worden steeds nieuwe
middelen ingezet om het onderwerp onder de aandacht te brengen.
Hierbij gaat het onder meer om posters in abri’s, banners die
op internet verwijzen naar www.blijfpositief.nl en
advertenties.

Ook gaan onder meer gemeenten,
woningbouwcorporaties, scholen en hulpverleners als onderdeel van
deze campagne meer aandacht besteden aan het vroegtijdig signaleren
van financiële problemen. Zij zullen mensen met
probleemschulden ook de weg wijzen naar www.blijfpositief.nl. De
campagne loopt tot eind 2009.

bron:SZW