(Persbericht) Breda, 13 september 2011 48 procent van de zakelijke internetverbindingen wordt afgenomen van KPN. Dat gebeurt rechtstreeks van KPN, KPN International of via de dochtermaatschappij XS4All. Daarmee ligt KPN in de zakelijke markt ruim voor op de concurrentie. Tele2, inclusief Bbeyond, en Ziggo kennen een aandeel van respectievelijk acht en zes procent van de gebruikte internetverbindingen. Alle andere Internet Service Providers (ISP‘˜s) kennen een aandeel kleiner dan vijf procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van gesprekken met circa 5.000 ICT-verantwoordelijke functionarissen in Nederland, van bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers, over de gebruikte internetverbinding(en).

De markt voor internetverbindingen wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal partijen die diensten aanbieden aan zakelijke eindgebruikers. Bij de 5.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen worden ruim 300 verschillende ISP‘˜s genoemd. De meeste daarvan kennen een aandeel dat kleiner is dan 1 procent. Het betreft hier niet alleen de eigenaren van de gebruikte verbindingen, maar ook de dienstverleners die onder eigen naam de ISP-markt betreden en daarvoor gebruikmaken van bandbreedte van partners als KPN, BBned et cetera.

ISP‘˜s per marktsegment
Opvallend is de sterke positie die KPN inneemt binnen alle segmenten. Voor veel ICT-diensten is een verschil zichtbaar tussen dienstverleners die de grootzakelijke markt, MKB-markt of het publiek segment bedienen. Voor de inschakeling van ISP‘˜s lijkt dat in beperkte mate het geval te zijn.

Binnen alle door Computer Profile onderscheidde marktsegmenten, wordt provider KPN het meest genoemd. Met uitzondering van Multinationals & Fortune 500 bedrijven is XS4All in deze marktsegmenten de tweede meest genoemde partij. In het publiek domein komen een aantal dienstverleners naar voren die zich op een specifieke branche richten, zoals Gemnet voor de lokale overheden en Surfnet in het onderwijs.

Verbindingen
De Nederlandse zakelijke markt is vrijwel gelijk verdeeld tussen het gebruik van DSL-verbindingen voor internettoegang en het gebruik van een glasvezelaansluiting. Overall geeft 50 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers aan dat men over een DSL-aansluiting beschikt. Twee derde van de gebruikte DSL-verbindingen betreft een ADSL-aansluiting, het resterende deel betreft voornamelijk SDSL-aansluitingen en een klein deel VDSL en SHDSL. Het gebruik van DSL-verbindingen neemt af wanneer de bedrijfsomvang toeneemt. Voor het gebruik van glasvezel geldt juist het omgekeerde; met het toenemen van de omvang stijgt het percentage locaties dat een glasvezelaansluiting in gebruik heeft.

Ongeveer 5 procent van de bedrijfsvestigingen maakt gebruik van leased lines. In de meeste gevallen betreft het hier locaties van multinationals en Fortune 500 organisaties. Kabelinternet wordt door circa 3 procent van de bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers gebruikt. Ten slotte geeft een kleine 10 procent van de bedrijfsvestigingen aan meerdere en verschillende verbindingstypen in gebruik te hebben.

-----------------

Noot voor de redactie: Er zijn figuren beschikbaar ter illustratie bij dit bericht.
Figuur 1: Grafische weergave van Internet Service Providers
Figuur 2: Grafische weergave van top 5 ISP‘˜s per segment
Figuur 3: Grafische weergave van verbindingen voor internettoegang

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular