Nederland telt bijna een miljoen werknemers die aangeven dat zij hun werk en leven duurzaam willen inrichten. Omdat de meeste bedrijven nog niet zo ver zijn, stellen zij zich aanmerkelijk kritischer op dan hun collega's. Deze werknemers voldoen aan alle criteria van de marketing doelgroep 'Cultural Creatives', die in Nederland zo'n 15 procent van de bevolking boven de 18 jaar beslaat: in totaal anderhalf miljoen landgenoten. Dit blijkt uit een vandaag bekend geworden onderzoek van het onderzoeksbureau MarketResponse.

De Cultural Creatives worden gekenmerkt voor een keuze voor kwaliteit, in plaats van kwantiteit. Zij kopen bewust producten en diensten die geen verdere ecologische of maatschappelijke problemen veroorzaken. Door minder te kopen, maken zij het prijsverschil weer goed. Ook zoeken zij naar een evenwichtige balans in hun werk, bijvoorbeeld door naar een gelijke positie van mannen en vrouwen te streven.

De doelgroep werd enkele jaren in de Verenigde Staten ontdekt door de socioloog prof. Paul Ray, waarna vele kleine duurzame ondernemingen hun koers aanpasten. Niet langer werd er meer op 'schuldbesef' gehamerd, maar werd gekozen voor het benadrukken van de kwalitatieve aspecten van hun producten.
Naar nu voor het eerst blijkt, voldoen ook circa 1.500.000 Nederlanders aan de belangrijkste criteria van de doelgroep. 'Een markt van anderhalf miljoen consumenten is voor marketeers een kritische massa', stelt directeur Willem Brethouwer van MarketResponse, die het onderzoek leidde. 'Bovendien zit om deze kerngroep een grotere schil van consumenten heen die wel een aantal kenmerken van de Cultural Creatives onderschrijven, maar niet alle. Bijvoorbeeld omdat zij niet zo geïnteresseerd zijn in esoterische zaken', aldus Brethouwer. MarketResponse in Leusden is het eerste bureau dat een steekproef onder de Nederlandse bevolking heeft georganiseerd om de Amerikaanse bevindingen te toetsen. In de Verenigde Staten zou de groep Cultural Creatives zelfs nog groter zijn: 30 procent van de bevolking.

De FNV toont zich geïnteresseerd in het onderzoek, omdat de helft van de gevonden groep in loondienst is, zowel in kleine als in heel grote ondernemingen. Maar liefst 42 procent van de populatie geeft aan dat de betrokkenheid van zijn of haar werkgever bij de werkvloer 'matig tot slecht' is. Bijna de helft vindt dat de ondernemingsleiding iets extra's moet doen voor de medewerkers. Ook is 50 procent ontevreden over het gevoerde milieubeleid, tegenover 33 procent van de overige Nederlanders. Alleen de aandacht voor Veiligheid en Gezondheid op de werkplek is in de ogen van de Cultural Creatives-in-loondienst dik in orde: 87 procent geeft aan dit dit goed tot zeer goed geregeld is.

bron:FNV