De VNG heeft met het ministerie van VWS nog geen volledige overeenstemming bereikt over de Wmo. Het kabinet kiest ervoor om de gehele huishoudelijke zorg van de AWBZ naar de Wmo per 1 juli 2006 plaats te laten vinden. De Tweede Kamer heeft op 20 april 2005 aangegeven alleen met de overheveling van de gehele huishoudelijke zorg in te kunnen stemmen als de staatsecretaris de zorgvuldigheid van deze overgang kan aantonen.

Hoewel de VNG op bovenstaande heeft aangedrongen, is er nog geen sprake van volledige overeenstemming over de invoering van de Wmo. De VNG stelt zich namelijk op het standpunt dat de gehele invoering van de Wmo met een half jaar wordt uitgesteld. Zoals het er nu uit ziet wil de staatsecretaris delen van de Wmo al op 1 januari 2006 in laten gaan.
De VNG heeft haar mening aan de staatssecretaris medegedeeld en voor haar leden in een ledenbrief uiteengezet.

bron:VNG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular