In het eerste kwartaal van 2007 is het
aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald
tot 297 duizend. Voor het eerst sinds 1981 ligt het aantal
bijstandsuitkeringen onder de 300 duizend. Het aantal uitkeringen
aan personen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering
ontvangen, is in een jaar tijd flink gedaald. Dit blijkt uit
cijfers van het CBS.

Forse afname aantal
bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen is ten
opzichte van 31 maart 2006 met ruim 9 procent gedaald. Dat komt
overeen met 30 duizend uitkeringen. Naar verhouding nam het aantal
uitkeringen bij (echt)paren meer af dan bij alleenstaanden, 11,1
procent tegenover 8,7 procent.

Ook langdurende uitkeringen flink
gedaald

Het aantal bijstandsuitkeringen aan
personen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen,
lag aan het eind van het eerste kwartaal van 2007 ruim 16 duizend
lager dan een jaar eerder. Dit komt onder meer door de aanhoudend
gunstige arbeidsmarkt.

Het aantal bijstandsuitkeringen aan
personen die korter dan een jaar een uitkering ontvingen, daalde in
dezelfde periode met 13 duizend.

Steeds minder 15- tot 25-jarigen in de
bijstand

Ten opzichte van 1 januari 2005 is het
aantal uitkeringen aan bijstandsontvangers van 15 tot 25 jaar met
42 procent afgenomen. In deze leeftijdsgroep worden minder dan 10
uitkeringen per 1 000 personen verstrekt.

De daling van het aantal uitkeringen aan
personen vanaf 35 jaar is met 3 procent aanmerkelijk geringer dan
bij de groep jongeren. In totaal werden eind eerste kwartaal van
dit jaar 27 bijstandsuitkeringen per 1 000 personen verstrekt.

bron:CBS