Staatssecretaris Albayrak gaat
asielaanvragen van Iraanse christenen weer individueel toetsen. Het
zogenoemde besluit- en vertrekmoratorium is op 19 mei afgelopen.
Bij de individuele beoordeling wordt ervan uitgegaan dat Iraanse
christen asielzoekers behoren tot een groep die bijzondere aandacht
vraagt. Door van dit gegeven uit te gaan, worden minder eisen
gesteld ten aanzien van de aannemelijkheid van het individuele
asielrelaas.

Wanneer een vreemdeling in Iran vanwege
zijn geloof problemen heeft ondervonden en deze met niet al te
gedetailleerde verklaringen geloofwaardig kan maken, het
aannemelijk wordt geacht dat sprake is van negatieve aandacht bij
terugkeer naar het land van herkomst. In dat geval komt hij in
aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel.

Het nieuwe ambtsbericht over Iran van de
minister van Buitenlandse Zaken wijst uit dat met name tot het
christendom bekeerde voormalige moslims en personen die
bekeringsactiviteiten verrichten een zeker risico lopen.

bron:MinJus