Nazaten van Mahatma Gandhi, Martin Luther
King en Steve Biko zijn aanwezig tijdens ‘The Meeting’
op 20 januari in Maastricht. Het evenement met masterclasses en
workshops heeft als doel jongeren te inspireren zich in te zetten
voor een verdraagzamer Nederland.

The Meeting wordt georganiseerd door B the
change. Dat is een beweging die jongeren de kans biedt activiteiten
te ontplooien die bevolkingsgroepen nader tot elkaar brengen. B the
change werd eind november 2006 opgericht door IdtV en het Rode
Kruis.

bron:LBR