Super100.nl laat je surfen over het internet, de plek voor internetverslaafden, en personen die zich vervelen. het houd je uren bezig volgens r. schippers

super100.nl publiceert oude nieuws berichten van allerlei nieuwssites. Uit deze berichten worden telkens een aantal woorden gelicht en gelinkt aan een zoekmachine. Klik je deze woorden dan krijg je een lijst met gerealteerde sites, zo hop je van de eene site naar de andere.

Wij van super100.nl merken dat onze site steeds meer gebruikt word door mensen die zich vervelen en niet eigenlijk weten wat ze moeten gaan bezoeken op het net. via de site brengen wij mensen op onderwerpen waar ze toch eigenlijk wel meer over willen weten.

r.schippers bezoeker van het eerste uur, mailde ons dat hij het idee leuk en handig vond. vooral als ik me verveel bezoek ik jullie site. klik dan elk woord wat ik intresant vind en lees zo alles wat ik weten wilde, het houd me lekker bezig.

bron:super100.nl