Defensie heeft besloten voormalig marineonderofficier W.T. Feddema een bijzondere voorziening toe te kennen van 25.000 euro. De heer Feddema was in 1980 betrokken bij de brand aan boord van de Hr. Ms. Drenthe. In de loop der tijd is bij hem en anderen ten onrechte de indruk ontstaan dat de marineleiding hem daarvoor als de schuldige heeft aangewezen. Een brief van de Commandant der Zeemacht uit 1981, waarin de zaak in het kader van bedrijfsveiligheid aangehaald wordt, kwam op Feddema over als een verwijt van de marineleiding. Onderzoek van de Marineraad wees destijds echter uit dat hij nià©t verantwoordelijk was voor de brand en de gevolgen daarvan.

Donderdag (10 mei) ontving Feddema een brief namens de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten waarin nog eens duidelijk wordt gemaakt dat hij niet de schuldige is voor het ongeval op de Drenthe en dat de marineleiding hem ook nooit als zodanig heeft beschouwd. De marine erkent wel dat de gebeurtenis en de nasleep ervan de afgelopen jaren diepe sporen hebben nagelaten bij hem en zijn familie. De bijzondere voorziening die wordt toegekend, is bedoeld voor activiteiten ter verwerking hiervan, waardoor de familie in haar privà©-leven een nieuwe start kan maken. De Hoofddirecteur Personeel van Defensie heeft het bedrag aan de heer Feddema overhandigd in aanwezigheid van de Directeur Personeel KM, de Inspecteur-Generaal voor de Krijgsmacht en de Krijgsmachtadjudant.

bron:MinDef