Minister Peijs (VenW) en de
binnenvaartsector hebben afspraken gemaakt over verbeteringen op
het gebied van duurzaamheid, innovatie, marktpotentie en
veiligheid. Zij hebben hiervoor het convenant binnenvaart getekend.
Een belangrijke afspraak gaat over het meld- en volgsysteem
Automatic Identification system (AI-S). Dit wordt ook gebruikt in
de zeevaart.

Het systeem zorgt voor veiliger vervoer en
minder administratieve lasten. Ook geeft het systeem meer
informatie over de drukte op de vaarwegen en kunnen sluizen beter
worden benut. Dit leidt tot een betere doorstroming. De
binnenvaartsector wil het systeem op vrijwillige basis invoeren.
Wel wil de sector een financiële tegemoetkoming in de kosten
en zekerheid over de privacy-aspecten.

Brandstof

Verder streven de partijen ernaar dat in
Europa zo snel mogelijk wordt overgeschakeld op zwavelloze
brandstof. Dit is nodig zodat de binnenvaart in 2016 de schoonste
vorm van vervoer zal zijn.

Innovatie

Daarnaast stelt Peijs 10 miljoen euro
beschikbaar voor innovatieprojecten in de binnenvaart. De sector
draagt 1,9 miljoen euro bij aan de oprichting van een nieuw
Expertise- en Innovatiecentrum voor de binnenvaart.

Bron: VenW