Een verbod op de vangst van schieraal (uittrekkende, paairijpe paling) zal het einde betekenen voor een aantal bedrijven in de Nederlandse beroepsbinnenvisserij. De schieraal levert de vissers nu nog 1,5 miljoen euro per jaar op. Er zijn in Nederland zo'n 240 binnenvissers werkzaam, die bijna allemaal op schieraal vissen. Deze bedrijven halen uit de schieraalvisserij gemiddeld eenderde van hun visomzet. Op het IJsselmeer vangt naar schatting ruim een kwart van de binnenvissers schieraal; voor deze twintig vissers is de schieraalopbrengst een aanzienlijk deel van de totale vangstomzet. Dat blijkt uit een onderzoek van het LEI (onderdeel van Wageningen UR) in opdracht van het Ministerie van LNV.

De EU overweegt een drastische inperking van de palingvisserij. De stand van de Europese aal (= paling) neemt in Nederland en de rest van Europa al tientallen jaren af. De oorzaak van deze afname is tot op heden nog niet helemaal duidelijk. Eà©n van de mogelijke oorzaken is overbevissing. Minder schieraal vangen betekent dat meer volwassen alen de zee kunnen bereiken, om zich daar voort te planten.

Voor bedrijven waar de schieraalvangst een belangrijk deel uitmaakt van de totale visopbrengst, zal een totale sluiting grote gevolgen hebben. De overblijvende visserijactiviteiten zullen dan onvoldoende blijken voor de dekking van de vaste kosten en voor een redelijke beloning van de vissers. Hiermee wordt de continuïteit van deze bedrijven twijfelachtig. In het rapport zijn naast een totale sluiting verschillende scenario's voor beperkte sluitingen doorgerekend. Hieruit blijkt dat het inkomenseffect per scenario verschilt. De piek van de schieraalvangsten en de hoogste inkomensderving liggen in de maanden september en oktober.

In het onderzoek zijn ook 19 vissers geïnterviewd. Velen van hen twijfelen aan de noodzaak en effectiviteit van de beperkingen. Zij zien meer in een Europese aanpak met de nadruk op beperking van de glasaalvisserij in Zuid-Europa, en verbetering van de leefomgeving voor de aal.

bron:LEI