Er komt een uitgebreid biogasprogramma
voor Afrika dat op termijn zo’n 20 miljoen huishoudens in
circa 25 Afrikaanse landen van duurzame energie zal gaan voorzien.
Dat is de uitkomst van de conferentie ‘Biogas for Better
Life: An African Initiative’ die van 20 t/m 22 mei plaats
vond in Nairobi, Kenia. Het initiatief wordt gedragen door een
consortium bestaande uit een groot aantal Afrikaanse landen (o.a.
Rwanda, Kenia, Ethiopië, Benin, Nigeria, Zuid-Afrika, Mali,
Senegal, Ghana), uitvoerders, lokale organisaties en donoren (o.a.
Nederland, Duitsland, Finland, Noorwegen, de Shell foundation).

Nederlandse partners zijn het ministerie
van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) en de
ontwikkelingsorganisaties SNV en Hivos. Deze Nederlandse groep,
aangevuld met een klein team van deskundigen uit Afrika,
coördineert het initiatief voorlopig. Het eerste nationale
biogasprogramma in Rwanda is inmiddels gestart. Naar verwachting
volgen dit jaar ook programma’s in Ethiopië en Uganda.
Daarmee wordt dan een start gemaakt met het bouwen van de eerste
50.000 biogasinstallaties onder dit initiatief.

In verschillende continenten zijn er al
biogasprogramma’s operationeel. SNV kent een succesvol
biogasprogramma in Azië (met name in Nepal en Vietnam). Een
eenvoudige biogasinstallatie kan al functioneren als een gezin
beschikt over minimaal twee stuks vee of vier varkens. Vaak worden
ook de toiletten hierop aangesloten. Een dergelijke installatie
levert voldoende gas voor een kooktoestel en een lamp. Biogas is
bij uitstek duurzaam te noemen. De praktijk in Azië leert dat
de kosten van de aanschaf van een installatie van circa 300
à 400 Euro, vaak binnen enkele jaren wordt terugverdiend
door besparingen op de kosten van brandhout en kerosine (in Afrika
zal de aanschaf aanvankelijk hoger uitvallen). Het restproduct
wordt als zeer waardevolle meststof in de landbouw gebruikt. Koken
op biogas kent verder geen luchtverontreiniging in tegenstelling
tot koken op gesprokkeld brandhout. Uit onderzoek door de Wereldgez
ondheids-organisatie (WHO) blijkt dat naar schatting 1,6 miljoen
mensen per jaar sterven als gevolg van luchtvervuiling en
onvoldoende ventilatie binnenshuis. Biogasprogramma’s
creëren bovendien werkgelegenheid, met name op het
platteland.

Nederland zet zich in voor een verbeterde
toegang tot duurzame energie in ontwikkelingslanden en heeft zich
ertoe verplicht om voor 2015 in totaal 10 miljoen mensen van
duurzame energie te voorzien. Biogasprogramma’s sluiten hier
prima bij aan.

bron:BZ