De gelaatscan zal als eerste biometrische kenmerk in de Nederlandse reisdocumenten (paspoort en Nederlandse identiteitskaart) worden ingevoerd, daarna volgt de vingerscan. Dat schrijft minister Pechtold (BVK) in een brief 
aan de Tweede Kamer. 

De gelaatscan wordt als eerste kenmerk ingevoerd om te voldoen aan de verordening van de Europese Unie die de invoering van de gelaatscan en de vingerafdrukken verplicht stelt. De gelaatscan moet uiterlijk op 28 augustus 2006 door de lidstaten van de Europese Unie in het reisdocument zijn opgenomen. De Nederlandse reisdocumenten krijgen een chip waarin het gelaat van de houder van het reisdocument is opgeslagen. De foto die de burger bij het aanvragen van een reisdocument moet indienen wordt gescand en daarvan wordt een digitaal plaatje opgeslagen in de chip in het reisdocument.  
 
De vingerafdrukken worden op een later moment ingevoerd. Met de voorbereiding daarvan wordt begonnen zodra de Europese Commissie daarvoor de technische specificaties volledig heeft vastgesteld. Vanaf dat moment hebben de EU-lidstaten maximaal 36 maanden om de vingerafdrukken in te voeren.  
 
De Nederlandse reisdocumenten houden ook na de invoering van biometrische kenmerken een geldigheidsduur van 5 jaar.  
 
Minister Pechtold gaat daarnaast on line verificatie van de reisdocumenten mogelijk maken. Voor on line verificatie is het noodzakelijk dat de administraties van de identiteitsdocumenten met biometrische kenmerken centraal zijn georganiseerd. Voor de vreemdelingendocumenten is dat al het geval, voor de reisdocumenten echter nog niet. Deze administratie bevindt zich nu bij de instanties die reisdocumenten uitgeven (zoals gemeenten, ambassades en beroepsconsulaten, de Kabinetten van de Gouverneurs in de Nederlandse Antillen en Aruba, de gezaghebbers van de eilandgebieden in de Nederlandse Antillen en de daartoe aangewezen brigades van de Koninklijke Marechaussee). 
 
bron:BZK