Het Bisdom Rotterdam heeft de Leidse studentenpastor Marcel van der Maeden op non-actief gesteld vanwege een interview met Leidsch Dagblad. Naar aanleiding van zijn uitspraken ontstond bij vicaris-generaal Dick Verbakel 'ernstige twijfel' over de vraag of Van der Maeden zich wel gebonden voelt aan de rooms-katholieke leer.

Katholiek, maar niet rooms
Van der Maeden was sinds half maart actief als pastor in de Leidse Studenten Ekklesia (LSE). Het bisdom liet het besluit afgelopen zondag voorlezen tijdens een kerkdienst van de Ekklesia in de Hooglandse Kerk. Het bisdom begon te twijfelen aan Van der Maedens rechtzinnigheid na een interview in Leidsch Dagblad op maandag 11 april. Hierin noemde hij zich katholiek, 'maar niet rooms'.

Seksuele moraal
"Het instandhouden van het instituut kost enorm veel energie, terwijl veel gelovigen zich er niet bij betrokken voelen. Diaken, priester, bisschop, paus, daar gaat het kennelijk om", aldus de studentenpastor in het interview. "Mijn opvatting is dat het geloof het leven moet dienen en het niet in de weg moet staan. Wie de kerkorganisatie vooropstelt, minst de essentie." Ook wilde Van der Maeden studenten liever helpen bij het zoeken naar antwoorden op de 'geestelijke leegte van de postmoderne, geseculariseerde wereld' dan hen houden aan de pauselijke leer op het gebied van bijvoorbeeld de seksuele moraal.

Bezinnen op toekomst
Volgens woordvoerster Francis Wout van het Bisdom Rotterdam zijn de ideeën Van der Maeden over de kerkelijke hiërarchie in het sollicitatiegesprek met bisschop Van Luyn niet besproken. "Dit was niet voorzien." Het bisdom heeft hem "aangeboden de komende periode te gebruiken om zich te bezinnen op zijn professionele toekomst en tijd te besteden aan studie". Dit aanbod heeft Van der Maeden geaccepteerd.

Emotionele weken
In een reactie tegenover Leidsch Dagblad zegt de Ekklesia het besluit van het bisdom "heel teleurstellend" te vinden, maar het wel als een "voldongen feit" te beschouwen. "Voor diegenen die vanuit de LSE betrokken zijn geweest bij de gesprekken met het bisdom, zijn het emotionele weken geweest'', aldus woordvoerster Karin van den Broeke tegenover Leidsch Dagblad. De Ekklesia en het bisdom overleggen binnenkort over de komst van een nieuwe pastor. Van der Maeden wil niet reageren op het feit dat hij op non-actief is gesteld.

bron:RKK