Bisschop Frans Wiertz van Roermond vindt
dat Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad de hele
beroepsgroep priesters zwartmaken door krantenlezers te vragen hun
ervaringen met de kerk in te sturen. Hij verwijt de kranten dat ze
een hype creëren en zet grote vraagtekens bij de gehanteerde
journalistieke methode.

Negatieve ervaringen

Dagblad De Limburger en het Limburgs
Dagblad riepen vorige maand lezers op hun positieve of negatieve
ervaringen te delen met de katholieke kerk in Limburg. Die oproep
stond naast een interview met godsdienstantropologe Kim Knibbe
waarin negatief gesproken werd over priesters, dit naar aanleiding
van een reeks schandalen en conflicten in de Limburgse
kerkprovincie . Daarom was de oproep volgens perschef Matheu
Bemelmans van het bisdom Roermond feitelijk een uitnodiging om
negatieve ervaringen met de clerus te melden.

Debat

De beide Limburgse kranten brachten vorige
week een op de lezersreacties gebaseerd speciaal katern uit over de
kerk in Limburg. Daarnaast organiseren de kranten morgen een debat
over de rol van de katholieke kerk in de Limburgse samenleving.
Bisschop Wiertz weigerde een uitnodiging tot deelname aan dat
debat. Ook wees hij twee interviewverzoeken van de kranten af.
Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad verschijnen onder
verschillende namen, maar zijn inhoudelijk vrijwel aan elkaar
gelijk. Het Bisdom heeft over het algemeen geprobeerd de schandalen
te bagateliseren en de conflicten buiten de publiciteit te
houden.

Hype

In een brief aan hoofdredacteur Huub
Paulissen van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad
verwoordt perschef Matheu Bemelmans de kritiek van de bisschop. Hij
verwijt de kranten een hype te creëren in plaats van objectief
verslag te doen van gebeurtenissen in de samenleving. “Dit
hyperige karakter wordt versterkt door de uitgave van een bijlage
en het organiseren van een debat over dit onderwerp”,
schrijft hij.

Kwaad daglicht

Bemelmans vindt dat met de oproep de hele
beroepsgroep priesters in een kwaad daglicht is gesteld.
“Mijns inziens is dit geen normale journalistieke werkwijze
en ik kan mij ook niet herinneren dat uw kranten deze methode ooit
jegens andere beroepsgroepen hebben gehanteerd”, schrijft hij
in zijn brief aan de hoofdredacteur.

Niet erg netjes

De brief van Bemelmans was niet voor
publicatie bedoeld, zegt hij tegenover katholieknederland.nl. Toch
citeerden Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad daar vandaag
uit in een artikel op de voorpagina. De brief was volgens de
Roermondse perschef een antwoord op een eerdere brief van
hoofdredacteur Paulissen aan het bisdom. Dat de kranten berichten
over zijn brief noemt Bemelmans tegenover katholieknederland.nl
“niet erg netjes”. Per slot van rekening gaat het niet
aan de gelovigen te informeren over pogingen de pers zich te
matigen in haar berichtgeving over de Kerk.

Podium

Volgens hoofdredacteur Paulissen is naar
aanleiding van een aantal recente ontwikkelingen een podium
gecreëerd, “waarop met respect voor het instituut wordt
gediscussieerd over de rol van de Kerk en zijn dienaren”,
schrijft Dagblad De Limburger vandaag. “Dat daaraan behoeft
bestaat, blijkt uit de vele reacties van uiteenlopende aard. Zowel
van mensen die die de kerk door dik en dun steunen, als van mensen
die moeite hebben met het beleid”, zegt Paulissen.

Geen hetze

Paulissen zegt dat met de publicaties een
zo evenwichtig mogelijk beeld is geschetst. “Van een hetze of
het zonder enige journalistieke aanleiding creëren van een
hype is geen sprake. Jammer dat het bisdom deze argumenten gebruikt
om te zwijgen.”

bron:RKK