Bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft A. Kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, een felicitatiebrief aan de Koningin gestuurd.

Kardinaal Simonis spreekt mede namens de Nederlandse bisschoppen zijn waardering uit voor de wijze waarop de Koningin haar functie heeft uitgeoefend "in deze decaden vol verandering". De kardinaal gaat ook in op de betekenis van het koningschap "bij de gratie Gods" en het roepingsbewustzijn van waaruit Koningin Beatrix haar ambt verstaat.

Bij monde van kardinaal Simonis wensen de bisschoppen de Koningin een inspirerende viering van haar ambtsjubileum toe en vragen om Gods zegen over het koningschap, haarzelf en haar (klein)kinderen.

bron:RKK

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular