"De bevrijding van ons land is een erfenis met een opdracht; gedenken kan nooit vrijblijvend zijn." Dat schrijven de bisschoppen van Nederland in een ´bisschoppelijk woord' bij gelegenheid van de viering van zestig jaar bevrijding.

De bisschoppen kijken terug op de Tweede Wereldoorlog en gedenken de slachtoffers. Zij roepen bovendien op om de oorlogstijd niet alleen als een "afgesloten hoofdstuk uit onze vaderlandse geschiedenis" te beschouwen. Waakzaamheid voor de opkomst van ideologieën waarin discriminatie, onverdraagzaamheid en geweld centraal staan, maar ook het actualiseren van de ervaringen in de oorlog naar het heden, zijn volgens de bisschoppen van vitaal belang.

"Vanuit onze roeping om ´zout der aarde' en ´licht der wereld' te zijn, is een actieve opstelling nodig om het kwaad in onze tijd te benoemen à©n te bestrijden", aldus de bisschoppen. Zij vragen de gelovigen om aansluiting bij het "evangelische programma" van de nieuwe paus Benedictus XVI door "bewerkers te worden van vrede en verzoening". Het bisschoppelijk woord bij zestig jaar bevrijding is onder meer bedoeld als voorleesbrief in de parochies.

bron:RKK