Katholieke bisschoppen en kardinalen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn deze week samen met hun Europese collega's een tournee door Europa gestart. Zij doen dit om druk uit te oefenen op regeringsleiders van de rijke landen om werk te maken van de armoede-bestrijding, zoals uiteen gezet in de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Ontmoetingen met politici
De kerkelijke leiders bezoeken de Europese hoofdsteden Berlijn, Londen, Parijs en Brussel en spreken met regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden, waaronder de Duitse bondskanselier Gerhard Schrà¶der, de Britse minister van Financiën Gordon Brown en Josà© Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. Europese bisschoppen sluiten zich bij ieder bezoek bij de delegatie aan. Namens Nederland is bisschop Van Luyn van Rotterdam op 30 mei in Brussel aanwezig, als er ontmoetingen zijn met de Europese Commissie.

Rodriguez Maradia
De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordaid is - als onderdeel van het internationale katholieke netwerk CIDSE - een van de organisatoren. De kerkleiders uit ontwikkelings-landen zijn: kardinaal Oscar Andrà¨s Rodriguez Maradia uit Honduras, kardinaal Telesphore Toppo uit India, aartsbisschop Berhaneyesus Souraphiel uit Ethiopië, aartsbisschop Medardo Joseph Mazombwe uit Zambië and aartsbisschop John Onaiyekan uit Nigerië.

Visie en leiderschap
In een gezamenlijke verklaring die eerder deze week in startplaats Berlijn is uitgegeven, riepen de kerkelijke leiders de G8 op "met visie en gedreven leiderschap" de armoedebestrijding aan te pakken. "We willen rijke landen er op wijzen dat armoedebestrijding wereldwijd meer is dan een morele plicht. Armoedebestrijding is werkelijk mogelijk, de benodigde middelen zijn aanwezig. Nodig zijn visie en gedreven leiderschap."

G8-top en Milleniumtop
De kerkelijke leiders benadrukken dat de G8-top in Gleneagles, Schotland in juli 2005 een unieke kans biedt voor wereldwijde rechtvaardigheid in hulp, handel en schuld, omdat deze vooraf gaat aan de Millenniumtop van de Verenigde Naties in september 2005. Daar wordt de voortgang van de in 2000 gemaakte afspraken over armoedebestrijding geëvalueerd. Tevens roepen de bisschoppen en kardinalen de politici op om te luisteren naar de eisen die CIDSE stelt in haar lobbycampagne 2005 over schuldenlastkwijtschelding, meer en efficiëntere hulpverlening en verbeteringen in handelspolitiek.

Kaartenacties
CIDSE houdt een kaartenactie richting de Britse regering. Gordon Brown nam vandaag in Londen op Downingstreet 10 ruim 180.000 ondertekende briefkaarten met ´Keep your word, make poverty history' in ontvangt. Cordaid houdt in Nederland een vergelijkbare kaartenactie ´Maak het waar, armoede de wereld uit'. De kaarten worden in september voorafgaande aan de VN-Millenniumtop aan minister-president Balkenende aangeboden.

bron:RKK