Werknemers bij woningcorporaties zitten
nog steeds zonder cao. Hoewel er inhoudelijk overeenstemming was
over de arbeidsvoorwaarden in het eerste jaar, is het werkgevers en
werknemers niet gelukt om tot een principeakkoord te komen. Op het
laatste moment wilden de werkgevers uitsluitend een akkoord voor
twee jaar afsluiten, maar hun argumentatie daarvoor was bizar.

Reëel eindbod

De werkgeversorganisatie Aedes wilde
persé perspectief op verschuiving van de pensioenpremie van
werknemers naar werkgevers. Maar daarvoor deden zij zelf geen
voorstellen. Sterker nog, het voorstel van de bonden op dit punt
hadden ze juist afgewezen. “Wij snappen niet waarom het niet
lukt om tot een cao te komen, terwijl wij juist hun wens op dit
vlak inwilligen. Het is te bizar voor woorden”, aldus de
onderhandelaars Aart van den Brink (CNV), Charles Verhoef (FNV) en
Ad van den Berg (De Unie). “We gaan in de corporaties
uitleggen dat we een reëel eindbod hebben gedaan, voor
één of voor twéé jaar.”

Loonbod

Naast het feit dat de werkgevers in het
tweede jaar niet bereid waren de pensioenpremie te verschuiven, was
ook hun loonbod voor dat jaar voor de bonden veel te laag. FNV
Bouw, CNV Woondiensten en De Unie gaan nu naar de leden.

Pensioenpremie

De laatste jaren kampen de
woningcorporaties (26.000 werknemers) met een hoge pensioenpremie.
Een paar jaar terug was de dekkingsgraad te laag, wat reparatie (en
dus hogere premie) noodzakelijk maakte. Nu zijn de financiën
van het pensioenfonds weer op orde, zodat de pensioenpremie weer
terugkan naar kostendekkend niveau. De bonden willen deze verlaging
geheel ten goede laten komen aan de portemonnee van de werknemers,
iets waarmee de werkgevers het volledig eens zijn. Daarnaast willen
de werkgevers een stukje pensioenpremie die werknemers betalen,
voor hun rekening nemen. Dat verbetert het loon, zodat de bonden
bereid waren om hun initiële looneis te matigen.

Flexibilisering

Op een ander keihard punt waren de bonden
de werkgevers vergaand tegemoet gekomen. CNV-onderhandelaar Aart
van den Brink: “Wij waren bereid om voortaan over delen van
de cao per corporatie aparte afspraken te maken. Maar door de
weigering van de werkgevers om tot een cao te komen, is die
flexibilisering voorlopig van de baan.”

Onbegrijpelijke onrust

“Het is onbegrijpelijk dat
werkgevers nog meer onrust in corporaties voor lief nemen. Zij
liggen al onder vuur door gebrek aan woningen en torenhoge
directiesalarissen”, reageert ook Ad van den Berg van De
Unie.

bron:CNV