In een recent verleden werd het gebruik van bladlood als dakbedekkingsmateriaal in vraag gesteld. Om hiertegen in te gaan heeft de European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) een technische brochure uitgebracht die een samenvatting is van de conclusies van verschillende onafhankelijke studies die tijdens de laatste jaren werden uitgevoerd. De bedoeling van Elsia is om de mythes te weerleggen en te concentreren op de feiten.

De Voornaamste Feiten

à¢â‚¬¢ Indien bladlood correct wordt geplaatst bestaat er geen risico voor het milieu of voor de mens
à¢â‚¬¢ Bladlood heeft een betere performantie dan alle andere door de mens gemaakte materialen in zijn toepassingsgebied
à¢â‚¬¢ Meer dan 95 % van al het lood dat gebruikt wordt in de productie van bladlood komt uit recycling
à¢â‚¬¢ Het relatief lage smeltpunt van lood (327°) zorgt ervoor dat het recyclingprocess een minimale impact heeft op het milieu
à¢â‚¬¢ Bladlood biedt een aantrekkelijke en permanente bescherming tegen de elementen
à¢â‚¬¢ Bladlood heeft een bewezen levensduur van verschillende honderden jaren

Gedurende de laatste jaren heeft de European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) geïnvesteerd in onafhankelijk onderzoek om de vragen rond het gebruik van bladlood te onderzoeken. De details van dit onderzoek staan in de brochure, maar ze kunnen als volgt samengevat worden: In tegenstelling tot de perceptie van het grote publiek betekent bladlood geen risico voor het milieu, zelfs wanneer de run-off van water in rekening wordt genomen. Indien het wordt toegepast overeenkomstig de heersende industriële standaard vormt het geen risico voor de mens. Indien daarenboven enkele simpele hygiënische voorzorgen worden in acht genomen, bestaat er ook geen gevaar voor de mensen die zelfs grotere hoeveelheden plaatsen. Ten slotte zijn al de andere alternatieve producten schadelijker voor het milieu dan bladlood en hebben zij een hogere totaalkost.

"Het doel van ELSIA is om in te gaan tegen de negatieve perceptie die er hangt rond het gebruik van bladlood en om het grote publiek te informeren over de resultaten van de recente onderzoeken", verklaart Ben Travers, de Voorzitter van ELSIA "Vele mensen weten niet dat het gebruik van bladlood voor dakbedekking zowel veilig en zeer milieuvriendelijk is; het is een zeer duurzaam materiaal en wordt keer op keer gerecycled. Mensen die pleiten voor het gebruik van alternatieve producten met een kortere levensduur en die niet kunnen gerecycled worden zijn slecht geïnformeerd en wij moeten proberen dit te weerleggen." De recente technische brochure is beschikbaar in PDF formaat op de website van ELSIA onder www.elsia.eu.

Over ELSIA:
De European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) is de centrale vereniging van de Europese Bladlood Industrie. Alle leden werken volgens een vastgelegde EN-norm die de hoogste productkwaliteit garandeert. ELSIA is vastbesloten om onderzoek en ontwikkeling op lange termijn te steunen en zich ervan te verzekeren dat haar producten absoluut milieuvriendelijk zijn. De leden nemen een moderne, verantwoordelijke houding aan ten
pzichte van gezondheid en veiligheid van de stakeholders en het milieu.

- Foto´s gratis te verkrijgen op simpele aanvraag, © ELSIA (www.elsia.eu) -

Press contact:
conovo media GmbH, Kolumbastrasse 5, 50667 Kà¶ln, Duitsland
Tel: 0049 221 35686030, Fax: 0049 221 35686055
[email protected], www.conovo.eu