Londen, 29 Augustus 2008 In de bouwsector staat men vandaag voor nieuwe uitdagingen; scholing is daarom belangrijker dan ooit tevoren voor bekwame vaklui. De bouwvoorschriften en de normen veranderen voortdurend; tegelijkertijd zoeken architecten steeds meer naar perfectie. In de toekomst zal er nog meer vraag zijn naar geschoolde vaklui die op de hoogte zijn van nationale en Europese bouwvoorschriften, vertrouwd zijn met de à¢â‚¬Å“best practicesà¢â‚¬ van de industrie en die tegelijkertijd de ontwerpen van de architecten naar de hoogste kwaliteitsstandaard kunnen uitvoeren.

Dit is in bijzonder het geval voor bladlood, want alleen een correcte plaatsing garandeert een eeuwenlange levensduur. In Europa wordt bladlood in heel wat verschillende toepassingen gebruikt: Het is een traditioneel product van hoge kwaliteit en om die extreem lange levensduur te garanderen, moet het op de juiste manier geplaatst worden. In dit opzicht verschilt het niet van andere kwaliteitsmaterialen. Er is een groeiende erkenning onder architecten dat bladlood een groen product is, omwille van zijn 100 % recycleerbaarheid en de lage kost hieraan verbonden; de gebouwen van morgen hebben behoefte aan groene materialen. Vandaag moeten dakwerkers, loodgieters en andere vaklui die met bladlood werken op de hoogte zijn van de nieuwste plaatsingstechnieken, bouwvoorschriften en de beste plaatsingstechnieken.

In Europa nood is er dus duidelijk behoefte aan (bij)scholing voor het werken met bladlood. De producenten van bladlood ondersteunen deze scholingen die in locale vormingscentra aangeboden worden. Er bestaan scholingsmodules op verschillende niveaus en de scholing kan ook op individuele behoeftes of specifieke technieken afgestemd worden. Elk jaar nemen honderden professionals deel aan deze opleidingen die à©à©n tot vijf dagen duren. Geïnteresseerden vinden online verdere informatie op www.elsia.eu (onder "Werken met bladlood/Scholingen").

"De voordelen van scholing zijn vanzelfsprekend voor de mensen die met bladlood werken maar ook voor de werkgevers, de architecten en de producenten", zegt Terry Boon, Technisch Directeur van de European Lead Sheet Industry Association (ELSIA). "Wij ondersteunen ten volle deze initiatieven in gans Europa. Geschoolde vaklui leren hier hoe men bladlood, een milieuvriendelijk en efficiënt product, op de beste manier kan verwerken."

ELSIA biedt eindgebruikers een waaier van diensten en ondersteuning in gans Europa aan. Alle informatie staat op de website www.elsia.eu, waar je de laatste resultaten van onderzoekingen vindt en ook belangrijke informatie over het veilig gebruik en verwerken van bladlood.

Over ELSIA:
De European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) is de centrale vereniging van de Europese Bladlood Industrie. Alle leden werken volgens een vastgelegde EN-norm die de hoogste productkwaliteit garandeert. ELSIA is vastbesloten om onderzoek en ontwikkeling op lange termijn te steunen en zich ervan te verzekeren dat haar producten absoluut milieuvriendelijk zijn. De leden nemen een moderne, verantwoordelijke houding aan ten opzichte van gezondheid en veiligheid van de stakeholders en het milieu.

- Foto´s gratis te verkrijgen op simpele aanvraag, © ELSIA (www.elsia.eu)

Press contact:
conovo media GmbH, Kolumbastrasse 5, 50667 Kà¶ln, Duitsland
Tel:  0049 221 3568600, Fax: 0049 221 35686055
www.conovo.eu, [email protected]