De politie Twente, afdeling Hof van Twente
heeft op zaterdag 4 en zondag 5 november een grootscheepse controle
gehouden. Op diverse plaatsen in de gemeente Hof van Twente werden
passanten en horecagelegenheden gecontroleerd op zaken als
alcoholgebruik en drugsgebruik.

Resultaten

De controle leverde de volgende resultaten
op:

· 47x werd proces-verbaal opgemaakt
voor o.a. geen gordel dragen, gladde banden, geen verlichting,
vervallen APK, geen rijbewijs, bromfietscertificaat of
kentekenbewijs kunnen tonen.

· 5x werd een proces-verbaal
opgemaakt voor het rijden onder invloed, twee beginnende
bestuurders.

· Bij de drugscontrole zijn kleine
hoeveelheden Wiet, hasj en een halve XTC pil aangetroffen

Integrale controle

Van ’s avonds 22.00 uur tot ’s
ochtends 5.00 uur werden ongeveer 800 passanten gecontroleerd o.a.
in Markelo, Goor en Delden. Er werd gecontroleerd op alcohol,
verkeer, wapenbezit, drugs, personenvervoer. De actie betrof een
samenwerking tussen verschillende disciplines. De politie Twente
nam deel met de volgende onderdelen: hondengeleiders waaronder een
speciale drugshond, het verkeershandhavingsteam, politiemedewerkers
van de afdeling bijzondere wetten en politiemedewerkers van de
politieafdeling Hof van Twente.

Ook externe partners als brandweer,
rijksdienst voor het wegverkeer en de inspectie Verkeer en
Waterstaart namens deel. De brandweer controleerde de
brandveiligheid van de horecagelegenheden en de inspectie Verkeer
en Waterstaat controleerde het taxivervoer.

Resultaten

Die controle leverde de volgende
resultaten op:

· Alle 14 horecaportiers hebben een
goede certificering

· Van de 20 horecagelegenheden
overschrijden 3 zaken de geluidsnorm

· Van de 22 gecontroleerde
taxivoertuigen hebben 8 chauffeurs een proces-verbaal gekregen voor
o.a. teveel personen in een taxi vervoeren, geen chauffeurspas,
geen taxameter.

Tijdens de controle werd gebruik gemaakt
van de mobiele ‘alcoholbus’. Een deel van de verdachten
van het rijden onder invloed van alcohol hoefden daardoor niet te
worden overgebracht naar het politiebureau voor het afleggen van de
blaastest. De procedure werd in de alcoholbus of aan het bureau
afgehandeld.

Doel van de controle is om te werken aan
een veilige en leefbare leef- en uitgaansomgeving in de gemeente
Hof van Twente.

bron:Politie Twente