De voorzieningenrechter in Amsterdam
verbiedt Maurice de Hond om de eiser van het kort geding in het
openbaar als moordenaar of verdachte in de Deventer moordzaak aan
te wijzen.

Gezien alle omstandigheden weegt het recht
van de eiser op bescherming van zijn eer en goede naam zwaarder dan
het recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagde. De klusjesman
had een kort geding aangespannen tegen Maurice de Hond.

Bron: Rechtbank Amsterdam