Van de 443 gemeenten in Nederland is
Bloemendaal de duurste woongemeente. In Bloemendaal moest in 2006
gemiddeld 747.600 euro voor een huis worden betaald en dat is 15%
meer dan in 2005. In Bloemendaal werden 225 woningen verkocht,
waarvan 2/3 duurder dan 400.000 euro. Het aandeel goedkope woningen
(200.000 euro) bedroeg 15 ofwel 7%. Blaricum, de nummer 1 in 2005
komt met 718.200 euro nu op plaats 2. Daar bedroeg de stijging
bijna 4%.

Evenals in 2005 sluit de gemeente
Reiderland de rij als goedkoopste gemeente in Nederland met 124.300
euro. Delfzijl is nummer 2 met 141.300 euro. In Reiderland werden
82 woningen verkocht met een prijsstijging van 0,8%. 90% Van de
verkochte woningen was goedkoper dan 200.000 euro en geen enkele
woning was duurder dan 400.000 euro.

Betaalbaarheid

Door woningmarktcijfers.nl wordt eveneens
gekeken naar de betaalbaarheid van woningen, door te kijken naar
het aantal woningen dat voor minder dan 200.000 euro resp. minder
dan 150.000 euro werden verkocht. In Nederland is nog bijna de
helft (49,5%) goedkoper dan 200.000 euro en 22,8% is zelfs
goedkoper dan 150.000 euro. Het aandeel woningen dat met een
koopsom boven 400.000 euro wordt verkocht bedraagt daarentegen
slechts 8,7%. Er werden ruim 900 woningen boven 1.000.000 euro
verkocht, ofwel 0,4% van alle transacties, dat was wel 26% meer dan
in 2005. Vanzelfsprekend zijn bij dit onderzoek de verschillen per
provincie erg groot.

Langere verkooptijden in het duurder
segment

Volgens spacemakers.nl staan momenteel ca.
145.000 woningen in Nederland te koop, waarvan bijna 97.000 (67%)
bij de NVM makelaars op Funda. Op basis van het aantal

woningtransacties zou de theoretische
verkooptijd momenteel ruim 8 maanden bedragen.

Wanneer naar de verschillende
prijssegmenten (aanbod in verhouding tot de transacties) wordt
gekeken worden de verschillen groter. Van het aanbod is slechts 32%
goedkoper dan 200.000 euro (transacties 49,5%) en bedraagt de
verkooptijd minder dan een half jaar. In het prijssegment boven
400.000 euro is het aanbod ruim 20% ofwel 2,2x groter dan het
aantal transacties op jaarbasis. De theoretische verkooptijd
bedraagt nu gemiddeld 1,5 jaar.

bron:Woningmarktcijfers.nl