Van alle Nederlandse gemeenten was
Bloemendaal ook in 2006 de duurste gemeente om een woning te kopen.
Dit blijkt uit representatief marktonderzoek van DIMO, de woonsite
met inmiddels nagenoeg het totale Nederlandse woningaanbod. Volgens
DIMO lag de gemiddelde prijs voor een koopwoning in Bloemendaal in
2006 op 747.553,- euro.

Blaricum en Wassenaar namen in de
ranglijst de tweede en derde plaats in met gemiddelde woningprijzen
van respectievelijk 718.217,- euro en 602.107,- euro. Laren, de
gemeente die in 2001 nog op een tweede plaats stond met een
gemiddelde woningprijs van 593.716,- euro, verdwijnt in 2006 uit de
top 3.

DIMO onderzoekt ieder jaar de gemiddelde
woningprijzen van alle bij het Kadaster

geregistreerde woningtransacties in
vergelijking met vijf jaar geleden. Dit in

tegenstelling tot de NVM die haar cijfers
enkel baseert op de transacties gedaan door NVM-makelaars (ca. 50
procent van de woningmarkt).

Goedkoopste gemeenten

Van alle Nederlandse gemeenten was
Reiderland in 2006 het goedkoopst om een woning te kopen. Daar
bedroeg de gemiddelde woningprijs 124.292,- euro. Delfzijl was de
op

één na goedkoopste gemeente.
Daar werd in 2006 gemiddeld 141.315,- euro

betaald voor een woning, gevolgd door
Winschoten waar woningen voor gemiddeld 141.804,- euro zijn
verkocht.

bron:DIMO