(Persbericht) Per 1 april 2011 gaat Bluefield Planning van start.
Bluefield Planning is een full service consultancybureau dat zich expliciet richt op #zelfroosteren.

De laatste jaren kijken werkgevers en werknemers geïnteresseerd naar #zelfroosteren.
Schrik niet: ´Bij à¢â‚¬Å“#zelfroosteren bepaalt de werknemer alles zelf. Wat voor diensten hij of zij draait, wie wat doet, of er een minimum- of maximum bezetting uitkomt of iets daar tussenin; het wordt allemaal in hoge mate door het team zelf bepaald.à¢â‚¬

Trends als:
 Het Nieuwe Werken en Sociale Innovatie;
 Vergrijzing van de beroepsbevolking;
 Zoektocht naar talen;
 Stijgende (personeels-)kosten;
à¢â‚¬¦stimuleren het heroverwegen van de traditionele visie op het bedrijfsproces. En daarmee ook op het plannen van mens en werk.

Met diverse pilots is in Nederland de gehele cyclus doorlopen om te komen van de traditionele naar de nieuwe werkwijze. De resultaten zijn verbluffend te noemen:
- Medewerkerstevredenheid met stevige stappen verbeterd
- Soepeler invulling van bijvoorbeeld - nachtdiensten
- Ziekteverzuim daalt met 3% tot wel 10%
- Verbetering van de balans tussen werk en privà© voor medewerkers
- Besparing op ingezette FTE‘˜s en daarmee op personele kosten

Raymond van Hensbergen, Bluefield Planning:à¢â‚¬ Een businesscase rond de invoering van #zelfroosteren is al snel sluitend te maken. Vanzelfsprekend moet sprake zijn van een paar karakteristieken waar een organisatie en haar medewerkers aan moeten voldoen.
Maar in circa 30 40% van de Nederlandse bedrijven zou een sprong voorwaarts kunnen maken met #zelfroosteren. Een sprong in ´goed werkgeverschap‘˜ met (meer) tevreden medewerkers; en een sprong in kostenbesparing die haast van nature wordt gerealiseerd.à¢â‚¬

Focus maakt scherper.
Een begeleidde voorbereiding en implementatie door BluefieldPlanning biedt organisaties full service ondersteuning in het spectrum van #zelfroosteren. In drie logische fasen wordt werk gemaakt van werkprocessen, de inzet van de mens en de maximale combinatie hiervan.
Daarbij komen vaste domeinen aan bod die in de juiste balans samen het succes van een implementatie vormen. Niet alleen IT, of het excelsheet waar nu mee gewerkt wordt; niet alleen de vrijheid van de medewerkers; niet alleen de impact op de organisatie binnen het bedrijfà¢â‚¬¦

Raymond van Hensbergen:à¢â‚¬Met Bluefield Planning kunnen we organisaties die in de oriënterende fase zitten helpen de beste volgende stap te nemen. Door onze focus op de inzet van mens en werk raken wij vanuit het planmechnisme in een bedrijf aan een bredere context. Dat betekent enerzijds een organisatieverandering die verder gaat dan de implementatie van een nieuw plansysteem, en anderzijds dat op meer fronten winst te behalen is. Met Bluefield Planning is een organisatie ontstaan die de expertise in huis heeft om succesvolle invoeringen van #zelfroosteren voor te bereiden en verder te begeleiden.

Introductie aanbieding Vooronderzoek & nulmeting

Bluefield Planning start per 1 april en ter gelegenheid daarvan biedt zij de 1e fase uit de standaardaanpak kosteloos* aan! Na een oriënterende kennismaking plannen we een aantal diepgaandere interviews, waarna een concreet en toepasbaar adviesrapport wordt uitgewerkt en gepresenteerd. Handen en voeten aan uw (zelf)roosterplannen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raymond van Hensbergen via www.bluefieldplanning.nl .

*Indien het adviesrapport binnen 3 maanden leidt tot een nadere opdracht voor Bluefield Planning. Als dat niet het geval is wordt deze fase tegen een gereduceerd tarief van 50% gefactureerd.

===================== Noot voor redactie ====================

Nadere informatie:
Bluefield Planning is een volle dochter van BluefieldPartners (specialist in zakelijke financiele dienstverlening), en is een initiatief van Remco Koopman, Marco Stegeman en Raymond van Hensbergen.

Een combinatie van persoonlijke ambities, trends in de markt/wereld en het gevoel voor ´momentum‘˜ hebben ertoe geleid dat het na idee-vorming gekomen is tot de oprichting en start van Bluefield Planning.

De mensen achter Bluefield Planning zijn zeer enthousiast geworden over het zelfroosterprincipe als sociale innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. De beschikbare informatie over zelfroosteren, bijvoorbeeld op internet, toont aan dat een aanzienlijk aantal initiatieven is gestart om over te gaan op implementatie van zelfroosteren. Maar doordat zelfroosteren nogal in kan grijpen op de traditionele werkwijze, en op diverse fronten bijsturing vergt, zien veel organisaties of eigenlijk mensen er tegenop. Werkgevers, omdat geïnvesteerd moet worden in een aantal organisatieveranderingen, en medewerkers bijvoorbeeld omdat ze eventuele loontoeslagen kunnen gaan missen of omdat er zelfs mensen overbodig zouden worden.

Contactgegevens;
Raymond van Hensbergen, Bluefield Planning

Atoomweg 350 ࢔‘š 3542 AB Utrecht ࢔‘š
Postbus 40244 | 3504 AA Utrecht |
T 088 707 2300 ࢔‘š M 06-3063 3002
E [email protected]࢔‘šwww.bluefieldplanning.nl