Minister Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft besloten om de Regeling beperkingsgebieden
bluetongue 2006 aan te scherpen. Verburg heeft hiertoe besloten
omdat op verscheidene plaatsen in Nederland, Frankrijk en Luxemburg
de afgelopen week meer dan 10 knutten zijn gevangen. Bovendien is
in Duitsland een positief sentineldier (verklikkerdier) gevonden in
Landkreis Osnabrück (ongeveer 100 km van de Nederlandse
grens). Sentineldieren zijn dieren waarvan is aangetoond dat zij
tot aan het ingaan van de knuttenvrije periode vrij waren van
bluetongue. De ontdekking van een positief sentineldier in
Duitsland betekent dat het bluetonguevirus weer circuleert.

Door de nieuwe besmetting van een koe in
Duitsland komt er een einde aan de afspraken tussen Nederland,
België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg versoepelingen in de
vervoersbewegingen tussen de landen. Het reguliere regime wordt
opnieuw van toepassing.

Vóór het vervoer van koeien,
schapen en geiten vanuit het 20-kilometer gebied naar een bedrijf
in beperkingsgebieden in Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland en Luxemburg is een PCR-test voorgeschreven. Dit geldt
ook voor het vervoer van jonge dieren. Vervoer vanuit het
20-kilometer gebied naar vrije delen van België, Frankrijk,
Duitsland en Luxemburg is niet langer toegestaan. Voorafgaand aan
het vervoer van herkauwers moeten de vervoermiddelen worden
behandeld met insecticiden. Het gebruik van insecticiden bij
doorvoer door het beperkingsgebied of het 20-kilometergebied is
opnieuw voorgeschreven.

Het vervoer van herkauwers vanuit het
20-kilometergebied naar een slachthuis in de beperkingsgebieden
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg is niet
aan voorwaarden gebonden. Dergelijk vervoer is niet langer
toegestaan naar vrije gebieden in België, Frankrijk, Duitsland
en Luxemburg.

Vervoer van herkauwers vanuit het
beperkingsgebied Nederland naar een bedrijf of slachthuis in de
beperkingsgebied en van België, Frankrijk, Duitsland en
Frankrijk is toegestaan.

Voor het vervoer van herkauwers vanuit het
beperkingsgebied naar andere lidstaten of derde landen is
toestemming nodig van het ontvangende land. Ook het vervoer van
geitenbokjes vanuit Nederland is niet langer toegestaan.

bron:LNV