In het vandaag te verschijnen boek 'Kind van de rekening' van Elma Verhey is onzorgvuldig gebruik gemaakt van bronnen. Hierdoor zijn foute conclusies getrokken en worden mensen onnodig beschadigd. Dit concludeert de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) na controle van de bronnen die Verhey in haar boek gebruikt. JMW pleit voor een nieuw, onafhankelijk onderzoek. Elma Verhey beschrijft in haar boek 'Kind van de rekening' hoe Joodse voogdij-instellingen na de Tweede Wereldoorlog met de vermogens van Joodse oorlogsweeskinderen zijn omgegaan. Zij beweert dat Joodse voogdij-instellingen de vermogens van de pupillen niet goed hebben beheerd, maar deze gebruikten voor onder andere de exploitatiekosten van de instellingen zelf en voor de aanschaf van goederen voor een kibboets in Israël. Verhey baseert dit op bronnen uit de archieven van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk. 

Directeur Hans Vuijsje van het JMW: 'Gezien de ernst van de beschuldigingen vond ik het nodig zelf in de materie te duiken. Ik heb de door Elma Verhey gebruikte bronnen gecontroleerd en kom tot de conclusie dat de joodse voogdij-instellingen het vermogen van de oorlogsweeskinderen juist met de grootste zorgvuldigheid hebben beheerd'. JMW heeft haar bevindingen met Elma Verhey besproken, maar zij heeft desondanks besloten de publicatie van haar boek niet uit te stellen.  
 
JMW weerlegt een aantal conclusies van Verhey aan de hand van bronnenonderzoek in een document getiteld 'Een goede naam'. De voorlopige uitgave van 'Een goede naam' is vanaf vanmiddag 17.00 uur te verkrijgen op www.joodsmaatschappelijkwerk.nl onder de rubriek nieuws. De definitieve versie zal morgen vanaf 17.00 uur op dezelfde plaats te downloaden zijn.  
 
Over de Stichting Joods Maatschappelijk Werk:  
De Stichting Joods Maatschappelijk Werk coà¶rdineert de sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten. Vanaf het moment van oprichting in 1946 heeft met name de zorg voor joodse vervolgingsslachtoffers een grote rol gespeeld in de hulpverlening van JMW. 
 
bron:JMW