(Persbericht) De stichting Steunpunt Bali houdt in februari en maart, voor het aanschaffen van boeken t.b.v. de bibliotheek in Candidasa, een boekenlegger actie.

De stichting Steunpunt Bali is best wel trots op het welslagen van het eerste project van het jaar 2011: een bibliotheek voor de kinderen van alle basisscholen in en rond Candidasa, Oost-Bali. De stichting wil de bibliotheek graag uitbreiden met meer lees- en informatieve boeken. Om dit te financieren hebben we passend bij het doel van onze actie, een boekenlegger laten maken. Door het bestellen van 5 boekenleggers voor 5 euro, inclusief verzendkosten, maakt u de aankoop van weer twee boeken mogelijk.

U bestelt ze eenvoudig door ons een [email protected] te sturen met uw adresgegevens en 5 euro over te maken op bankrekening 32.75.08.248. ten name van Stichting Steunpunt Bali, Borne o.v.v. à¢â‚¬Å“boekenleggersà¢â‚¬ Zodra het bedrag ontvangen is sturen wij u de boekenleggers toe. Meer over deze actie leest u op de website www.steunpuntbali.nl onder acties.