(Persbericht) Gunstige winkelresultaten in vrijwel alle filialen en explosieve groei onlineverkopen

à¢â‚¬¢ Uitbreiding online-aanbod met ruim honderdduizend titels per maand stuwt omzet
à¢â‚¬¢ Sturing op rentabiliteit binnen bestaande formatie leidt tot duurzaam exploitatiemodel
à¢â‚¬¢ Winkel Brussel onvoldoende perspectief voor een gezonde exploitatie

Amsterdam, 15 maart 2011 Ondanks signalen uit de boekensector dat die het nog steeds moeilijk heeft, heeft De Slegte haar commerciële resultaten verbeterd. De grootste en bekendste leverancier van tweedehands boeken in Nederland en België, ziet de winkelverkopen van het bedrijf aantrekken. Sinds de lancering van de nieuwe webwinkel (www.deslegte.com) is sprake van een structurele stijging van de omzet via internet. De onderneming verkocht in 2010 meer dan drie miljoen boeken.

Ron Mulders, Directeur van De Slegte: à¢â‚¬Å“Exploitatietechnisch komen we van ver. Maar door het aantrekkelijker maken van onze winkels, het vullen van de webwinkel en door maatregelen op financieel en operationeel gebied staan wij er nu beduidend beter voor dan een paar jaar geleden. Vanuit een periode van stabilisatie hebben we het pad naar groei weer gevonden. Er zijn nog onderdelen van ons bedrijf waar de rentabiliteit zeker nog een uitdaging vormt. Wij zijn echter positief over de toekomst van De Slegte. Wij geloven in onze krachtige formule van offline winkels die tegelijk magazijnen zijn voor onze online winkel. Wij zetten in op groei en we verwachten dat wij vanuit onze positie in de markt met ons unieke assortiment een verdere verbetering van de resultaten kunnen doorzetten.à¢â‚¬

De Slegte publiceert geen gedetailleerde jaarcijfers. De directie heeft er echter geen geheim van gemaakt dat de lastige economische omstandigheden in de afgelopen jaren ook De Slegte parten hebben gespeeld. De teruglopende winkelbezoeken worden evenwel gecompenseerd door internetverkopen die al maanden een zeer sterke stijging laten zien. De winkel in Brussel heeft de omzetten in 2010 wel verder terug zien lopen. Gezien deze structurele verlieslatendheid ziet De Slegte geen andere mogelijkheid dan dit filiaal per 30 juni van dit jaar te sluiten.

Verschillende maatregelen gericht op de winkelbeleving beginnen hun vruchten af te werpen. In 2010 breidde De Slegte onder andere het aanbod uit met de verkoop van nieuwe boeken. De sterkste bijdrage aan de resultaatverbetering in 2010 valt echter toe te schrijven aan de krachtige groei van de webwinkel. Steeds meer consumenten weten hun unieke vondsten niet alleen in winkels van De Slegte op te sporen maar ook op www.deslegte.com. Alle boeken in de winkels worden online gezet met een tempo van circa honderdduizend boeken per maand. De formule die mogelijkheid biedt tot oriënteren op internet en thuis laten bezorgen, of kopen in onze winkels, lijkt de band van de consument met De Slegte te versterken.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ron Mulders, Directeur van De Slegte
tel. 06 53 41 09 75
E-mail: [email protected]

Voor België:
Kris Landuyt, Hoofd Antiquariaat
tel. 049 80 86 056

Over De Slegte
De Slegte is ruim honderd jaar geleden opgericht door Jan de Slegte. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een bedrijf met 27 winkels in Nederland en België. De onderneming heeft een bijzondere plek in de boekenwereld. De Slegte verkoopt tweedehands boeken en ramsj die vaak in reguliere boekenhandels niet meer te koop zijn. Sinds de zomer van 2010 verkoopt De Slegte ook de best verkopende nieuwe boeken. Ook worden er op DeSlegte.com en in veel winkels van De Slegte tweedehands school- en studieboeken verkocht. De Slegte beschikt over uitstekend gekwalificeerde medewerkers met een passie voor boeken.