(Persbericht) Onder de naam à¢â‚¬Å“Goeie Geità¢â‚¬ komt De Kaasfabriek uit Alphen aan de Rijn met een nieuwe milde geitenkaas op de markt. Daar is een goed doel aan verbonden. à¢â‚¬Å“Goede Geità¢â‚¬ is een kaas van Nederlandse bodem waarvan € 0,50 per kilo is bestemd voor het à¢â‚¬Å“Goat to Goatà¢â‚¬project van het Lejofonds in Oeganda. Op deze wijze wil De Kaasfabriek haar maatschappelijke
betrokkenheid tonen.

Het Lejofonds uit Maria Hoop ( www.lejofonds.nl) realiseert samen met een plaatselijke stichting in Oeganda het project à¢â‚¬Å“Goat to Goatà¢â‚¬. Door kenners van de plaatselijke gemeenschap worden families geselecteerd die een wees hebben opgenomen die niet naar school gaat, omdat het schoolgeld niet betaald kan worden.

Deze families krijgen onder voorwaarden (een contract) een geit waarmee men inkomsten kan verwerven om het schoolgeld te kunnen betalen. Het kind kan naar school waardoor het een betere toekomst krijgt.

Boer Frank en zijn Anita, bekend van de serie à¢â‚¬Å“Boer zoekt vrouwà¢â‚¬ zijn bereid gevonden het ambassadeurschap voor de à¢â‚¬Å“Goeie Geità¢â‚¬ op zich te nemen.

Tijdens de opening van de Vakbeurs Foodspecialiteiten in Expo Houten op 4 oktober hebben boer Frank en Anita de eerste à¢â‚¬Å“Goeie Geità¢â‚¬ geitenkaas uitgereikt aan Hans Koelemij eigenaar van ‘˜t Keesheukske uit Roermond.

De kaas is de eerste week voor consumenten daar exclusief verkrijgbaar.
Daarna is de à¢â‚¬Å“Goeie Geità¢â‚¬ ook bij andere kaasspeciaal- en delicatessenzaken in geheel Nederland verkrijgbaar.