Transacties overtredingen Flora- en Faunawet - Ter voorkoming van verdere strafvervolging heeft het Openbaar
Ministerie te Haarlem besloten om transacties aan te bieden aan drie
verdachten in een onderzoek naar de illegale invoer van orchideeën en
delen van orchideeën.

De transactiebedragen zijn bepaald op:

* 25.000,-- voor de Universiteit Leiden

* 3.000,-- resp. 1.500,-- voor twee expeditieleden

Op 24 september 2003 is door de Douane op Schiphol een vrachtzending
met een hoeveelheid orchideeën aangetroffen die slechts gedeeltelijk
gedekt was door een geldige vergunning. De partij was afkomstig uit
Papoea Nieuw-Guinea en was verzameld tijdens een wetenschappelijke
expeditie door medewerkers van de Hortus Botanicus en het Nationaal
Herbarium, beide onderdeel van de Universiteit Leiden.

Tijdens controle van de bagage van de expeditieleden, die twee dagen
later in Nederland terugkeerden, bleken in die bagage orchideeën en
delen van orchideeën aanwezig, waarvoor in het geheel geen vergunning
was afgegeven.

De Algemene Inspectie Dienst heeft naar aanleiding hiervan een
strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek kwam naar voren
dat de Universiteit Leiden en twee expeditieleden een strafrechtelijk
verwijt kan worden gemaakt.

De wetenschappelijke expeditie vond plaats onder de formele
verantwoordelijkheid van de Universiteit Leiden. De Universiteit wordt
derhalve verweten artikel 13 van de Flora- en Faunawet te hebben
overtreden; dit artikel verbiedt o.a. het invoeren van beschermde
plantensoorten zonder geldige vergunning.

De twee expeditieleden wordt verweten dat zij, in strijd met de
bepalingen van de Flora- en Faunawet, samen (delen van) orchideeën
binnen het grondgebied van Nederland hebben gebracht terwijl zij wisten
dat er voor een gedeelte hiervan geen vergunning was.

Inmiddels zijn de legaal ingevoerde orchideeën teruggegeven aan de
Hortus Botanicus in Leiden en zijn de illegaal ingevoerde orchideeën en
delen van orchideeën overgedragen aan de Hortus Botanicus te Edinburgh
(Schotland).

De verdachten hebben te kennen gegeven het transactievoorstel te aanvaarden.

Bron: Openbaar Ministerie