Minister Hirsch Ballin van Justitie en
staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken stellen voor de
maximumboete die de Consumentenautoriteit (CA) en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) kunnen opleggen bij overtreding van
de via het bestuursrecht te handhaven bepalingen in het
wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken, vast te stellen op
450.000 euro. Dit blijkt uit een nota van wijziging bij dit
wetsvoorstel die de bewindslieden naar de Tweede Kamer hebben
gestuurd.

In de Kamer is op dit moment het
wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken in behandeling. Deze
nieuwe regeling is een gevolg van een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van mei 2005 gericht op
maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
uit binnen- en buitenland, zoals misleidende en agressieve
verkoopmethoden van ondernemers jegens consumenten.

De CA en de AFM kunnen op dit moment op
grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) bij
overtreding van de via deze wet te handhaven bepalingen een
bestuurlijke boete van maximaal 67.000 euro opleggen. De
bewindslieden stellen voor om bij overtredingen van de Whc te
handhaven bepalingen in het wetsvoorstel oneerlijke
handelspraktijken een hogere boete vast te stellen.

De bewindslieden doen dit voorstel omdat
de CA en de AFM bij de handhaving van deze bepalingen – meer
dan bij de handhaving van de andere consumentenbepalingen –
behalve met bonafide ondernemingen, die incidenteel wellicht een
overtreding begaan, ook te maken krijgen met ondernemingen van wie
de gehele praktijk erop is gericht om door middel van misleidende
of agressieve methoden consumenten geld afhandig te maken. Het gaat
dan bijvoorbeeld om ondernemingen die door middel van foutieve of
onvolledige informatie consumenten tot een aankoop bewegen
(bijvoorbeeld door het aanbieden van ‘gratis’ producten
waarvoor uiteindelijk toch moet worden betaald) of door middel van
intimidatie of dwang consumenten een keus laten maken die zij
anders niet zouden maken. Bij deze laatste groep ondernemingen zal
reputatieschade naar verwachting onvoldoende werken, maar een hoge
boete zal zowel een specifiek (de overtreder voelt het) als een
generiek (preventief) effect hebben.

Daarnaast biedt het nieuwe boetemaximum de
CA en de AFM ook meer mogelijkheden om de boete te variëren
naar gelang de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld de
grootte van de desbetreffende overtreder.

De voorgestelde boete is in lijn met het
maximum dat geldt voor overtredingen van consumentenbepalingen in
de Telecomwet, Electriciteitswet 1998 en de Gaswet.

bron:MinJus