Het maximumbedrag dat veterinaire
tuchtcolleges bij overtredingen aan boete kunnen opleggen, wordt
verdubbeld naar 6700 euro. Het kabinet vindt in veel situaties het
huidige maximum van de boete te laag. Dit staat in een wetsvoorstel
van minister veerman (LNV), waarmee de ministerraad heeft
ingestemd.

Veterinaire tuchtcolleges toetsen het
gedrag van dierenartsen, paraveterinairen, dierverloskundigen en
kastreurs aan de wet. Als de tuchtrechter een overtreding
vaststelt, kan hij een tuchtrechtelijke boete opleggen.

Het kabinet vindt het huidige maximum van
de boete in veel gevallen te laag. Dit is onder meer het geval bij
opzettelijke overtredingen en wanneer het economisch gewin hoger
is, zoals bij het preventief toedienen van antibiotica of
hormonen.

Daarnaast wil het kabinet de voorschriften
versoepelen voor de samenstelling van de tuchtcolleges voor
klachten tegen dierverloskundigen en kastreurs.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad
van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:LNV