Vandaag zijn 141 verdachten aangehouden nadat zij gisteravond het
Maagdenhuis hadden bezet. Het universiteitsbestuur heeft de bezetters
van het Maagdenhuis gesommeerd het pand te verlaten en heeft hen
daartoe tot 21.30 uur de tijd gegeven. Toen daar niet op werd
gereageerd heeft de politie de bezetters opnieuw gevorderd het pand te
verlaten en hen voorgehouden dat zij zouden worden aangehouden indien
zij dat niet zouden doen.

De verdachten zijn in verzekering gesteld en worden zo snel mogelijk
gehoord. Aan allen wordt huisvredebreuk (artikel 138 Wetboek van
Strafrecht) ten laste gelegd. Degenen die tijdens het verhoor hun naam
hebben genoemd zijn na verificatie onmiddellijk in vrijheid gesteld en
heengezonden met een transactie van 75 euro en een voorwaardelijke
dagvaarding voor een zitting later dit jaar.

Degenen die weigerden hun naam te noemen, maar inmiddels wel hun naam
hebben genoemd worden eveneens heengezonden met een transactie van 75
euro en een voorwaardelijke dagvaarding.

Voor diegenen die blijven weigeren hun naam op te geven is aan de
politie opdracht gegeven de juiste identiteit proberen vast te stellen.
Zodra hun identiteit zo goed mogelijk is vastgesteld worden zij
eveneens heengezonden met een transactie van 125 euro en een
voorwaardelijke dagvaarding . Naast huisvredebreuk hebben zij namelijk
de wet op de identificatieplicht overtreden, hetgeen een boete van 50
euro oplevert. Indien mocht blijken dat een verdachte antecedenten
heeft zal de officier van justitie nader beslissen over een eventuele
voorgeleiding.Inmiddels zijn 40 verdachten heengezonden. Gestreefd
wordt het onderzoek morgen af te ronden en iedereen naar huis te sturen.

Bron: Openbaar Ministerie