BNN heeft een boete van € 13.500,-
gekregen wegens het (laten) sponsoren van het televisieprogramma De
Nationale WK Test 2006. Tevens heeft de omroep een waarschuwing
gekregen omdat de afspraken met de sponsor niet in een
schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

Voorafgaand aan en volgend op bovengenoemd
programma werd een afbeelding van een voetballend elftal getoond
met onderaan de tekst: "Nationale-Nederlanden supporter van de
Nationale WK Test". Een voice-over vermeldt deze tekst eveneens, en
onder de tekst staat het internetadres nn.nl.

Programmaonderdelen van de publieke
omroepen mogen niet gesponsord worden behoudens een aantal
uitgezonderde categorieën. Bovengenoemd programma valt niet
onder een van deze uitzonderingen en had dus niet gesponsord mogen
worden. Het commissariaat voor de media(CvdM) houdt hier toezicht
op.

bron:CvdM